WERKZOEKENDEN MET EEN BAAN:

Het kan zijn dat je in aanraking gekomen bent met de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wat betekent deze wet.

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.

Het doel van de Wet werk en zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen:

• het flexrecht;
• het ontslagrecht;
• de werkloosheidswet (WW).

Wat moet u doen wanneer u werk hebt en uw werkgever geeft aan dat u ander werk moet zoeken ?

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over de nieuwe wetten en regelgeving. Zie de linken naar websites van de overheid. Neem dan vervolgens contact op met TALENTplaza en maak een afspraak voor een GRATIS intake gesprek. Wij gaan met u verhaal en wensen naar uw werkgever. Tijdens dit gesprek, waar u zeker bij mag zijn, worden de mogelijkheden besproken u te begeleiden naar een andere werkplek, zonder dat u hier schade van onder vindt. met sport, Talentmanagement en uiteindelijk ook de leerwerkplek, vindt u de baan die het betse bij u past. Stap voor stap. De Wet Werk en Zekerheid geeft de werkgever de mogelijkheid u financieel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Wij ontzorgen het hele proces, net zolang u een passend nieuw werk heeft gevonden. Pas dan wordt het oude dienstverband opgezegd en krijgt een nieuw arbeidscontract bij een nieuwe werkgever.


Vitaal Talent Werkt!