Vitaliteittesten

TP gebruikt de fittest om periodiek de vitaliteit van de deelnemer te meten. De voortgang is ook beschikbaar voor de werkgever, indien er toestemming is van de werknemer.

Bij de fittest kijken we naar bloeddruk, lenigheid, longinhoud, knijpkracht, reactiesnelheid, BMI, Vetpercentage en uithoudingsvermogen.


Bloeddruk
Voor mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten is het zinvol om van tijd tot tijd de bloeddruk te meten. Lenigheid schouders en benen Lenigheid is erg belangrijk in het gewone leven. Vooral stramme rug- en beenspieren kunnen voor veel last zorgen.

Longinhoud
Met een longfunctietest is onderzoek je wat je longinhoud is. Eventueel verwijzen we je door naar een arts, die test of je misschien astma of COPD hebt.

Knijpkracht
De knijpkracht zegt ook iets over de algehele kracht in het lichaam. Het is een gemakkelijke test om je kracht te meten.

Reactietest
De reactietest test de reactiesnelheid. Belangrijk in het dagelijks leven, denk vooral aan deelname aan het verkeer.

BMI
De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een inschatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht.

Vetpercentage
We meten aan de hand van een stroomsignaal het percentage van de deelnemer.

Uithoudingsvermogen
Conditie bestaat uit twee delen: wat je van nature hebt en wat je extra verwerft door te bewegen. Het is prettig als je van nature al een goede conditie hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld na een griepje eerder weer een trap oplopen zonder te hijgen.

Vitaal Talent Werkt!