UITZENDBUREAUS:

TALENTplaza is geen uitzendbureau. Maar heeft uitzendbureaus nodig om de baangarantie te kunnen faciliteren. Hoe werkt het? Deelnemers die het traject 'Vitaal Talent Werkt' volgen - een talentonderzoek- en vitaliteitsprogramma - stromen uit naar een betaalde baan. Voordat deze baan een feit is, wordt eerst de talentenmatch met de werkgever getoetst in de praktijk. Via zogenaamde leerwerktrajecten. Ondanks de focus op het talent en een hogere fitheid bij de deelnemer, maakt het ook uit of de deelnemer wel past bij de gekozen werkgever. In ca. 10 weken kan een vitale deelnemer zijn talenten uitproberen bij een passende werkgever. Is er een 'fit' tussen de deelnemer en de werkgever, dan volgt er een baangarantie of vaste aanstelling. De baangarantie wordt in de regel gefaciliteerd door een uitzendbureau. U dus!

Ook komen uitzendbureaus naar ons toe. Zij hebben vacatures die in gevuld moeten worden. U heeft, als uitzendbureau, een belang dat kandidaten langdurig aan het werk blijven bij de werkgever. Ons vitaliteitsprogramma helpt kandidaten het werk vol te houden en in ritme te blijven. De kans op uitval is daarmee kleiner. Het plaatsen van kandidaten op basis van talentmanagement, vergroot de kans dat de juiste persoon, op de juist plek wordt ingezet. Het vergroot daarmee de kans dat de kandidaat duurzaam inzetbaar blijft.

Tot slot helpen wij uitzendbureaus kandidaten aan werk, die al lange tijd bij u ingeschreven zijn, maar nog niet geplaatst konden worden. Talentmanagement en het sportprogramma voegen iets wezenlijks toe en maakt van een kansarme kandidaat een kans rijke.

Spreek u dit aan, dan lijkt het ons goed om hierover van gedachten te wisselen. Maak een afspraak op www.talentplaza.nl/contact.html.


Vitaal Talent Werkt!