Talentmanagement

Match Van de talenten wordt een profiel gemaakt. Maar ook van de werktaken bij de werkgever wordt en profiel gemaakt. Er wordt dus niet gekeken naar een bestaande vacature. Er wordt gekeken naar de benodigde talenten. Beide profielen worden digitaal gemached. Hoe hoger de match, hoe hoger de kans van duurzaam uitstromen en hoe hoger de prestaties voor de werkgevers zullen zijn. De matchmethode van TALENTplaza wordt ingezet om deelnemende talenten aan het werk te stellen bij de meest passende werkgever. Maar de matchmethode, vaak in combinatie met 360-feedback en competentiemanagement, wordt ook gebruikt om de juiste werknemer op de juiste plek in de organisatie te brengen. Ofwel, geef het werknemend talent de juiste taken- en verantwoordelijkheden. TALENTplaza begeleidt dergelijk team-hervormingen met het doel een productief en vitaal team te ontwikkelen, dat elkaar versterkt, managet en voortdurend verbeterd. Het levert duurzame prestaties voor de werkgever op, waarbij ziekteverzuim lager zal zijn, het de werknemer en werkgever minder belastende energie kost, maar bovenal draagt TALENTplaza voor de meesten bij aan het vergroten van het werkplezier. Een Win-Win!

Voor de assesment maken wij gebruik van de TMA methode.

TMA TALENTplaza heeft voor haar diensten gekozen te werken met de wereldwijd bewezen methode voor Talentonderzoek TMA, Talent Motivatie Analyses. De TMA methode brengt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze, duidelijk en overzichtelijk de talenten van de deelnemers helder in beeld. Talenten zijn een onderdeel van een palet aan verschillende competenties. TMA geeft een portfolio weer van alle bekende en onderzochte competenties. TALENTplaza filtert daar de competenties uit die de specifieke talenten van de deelnemer laten zien. En daar gaat het juist om. Het gaat om de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde helpt de werkgever succesvoller te zijn. Je presteert in de regel beter, wanneer je werk doet dat aansluit op je talenten. In de meeste gevallen zelfs bovenmatig beter, ten opzicht van iemand zonder dit talent. Om goed en effectief om te gaan met je talenten, leer je, naast de vitaliteittrainingen. De TMA-coaches, allemaal HRM-specialist en/of psycholoog, begeleiden de deelnemende Talenten, tijdens het totale proces naar werk en daarna. Het resultaat is, naast het zijn van een vitaal ofwel fit persoon, een persoon die bewust is van zijn/haar talenten en deze talenten kan gebruiken. De deelnemer voelt zich fit, is zelfbewust, zeker en gemotiveerd. De TMA-methode en de vitaliteitstrainingen, zijn een onderdeel van een continu proces van zelfontwikkeling. Deze wijze van zelfontwikkeling pas heel goed, als vast onderdeel van vitaliteitsprogramma's, zoals tegenwoordig bij werkgevers in ontwikkeling zijn. Hoe vitaler en talentbewuster iemand is, hoe beter de prestaties van de werknemer zijn, hoe beter de bedrijfsresultaten zijn. Een Win-Win!

Het Proces: Via het callcenter worden met de deelnemers afspraken gemaakt met de TalentCoach. De deelnemer ontmoet de talentcoach en heeft met hem of haar een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de diepgaand kennisgemaakt met de deelnemer en wordt de mate van 'klik' tussen deelnemer en talentcoach bepaald. Hoe groter de 'klik' hoe sneller en groter de kans op uiteindelijk een betaalde baan. In dit gesprek wordt TMA Methode uitgelegd en krijgt de deelnemer, afhankelijk van de mate van basismotivatie, wel of niet de digitale vragenlijst mee. Na het invullen van de TMA, gaat de deelenemer de workshops in. Op individuele en groepssessie wordt het talent van de deelnemer eigengemaakt en wordt geleerd hoe deze te gebruiken.

Vitaal Talent Werkt!