Sportscholen

Om deelnemers vitaal te maken, gebruiken we fitnesslocaties in heel Nederland. Fit!vak preventieclubs die hebben bewezen en onderscheiden door een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden op het gebied van gezondheid, sport, wellness, fysio en voeding.

Fitnessinstructeurs op deze locaties zijn getraind conform de filosofie en formule van TALENTplaza en hebben het certificaat vitaliteitcoach. De vitaliteitcoach en talentcoach hebben frequent overleg over de deelnemer en zijn voortgang.

Gedurende de begeleiding van de deelnemer naar duurzaam werk stemmen we continu de voortgang in talentontwikkeling en de fitheid van de deelnemer op elkaar af. Dat is een van de sterke punten van TALENTplaza.

Vitaal Talent Werkt!