ONDERWIJS:

We proberen samen met het onderwijs verbindingen te leggen tussen de traditionele lesmethoden en talentmanagement. Hoe mooi zou het zijn wanneer vroegtijdig de talenten van een leerling zichtbaar zijn.

Een leerling kan op basis van deze inzichten gemakkelijker vervolgkeuzes maken. Met pilots onderzoeken we of een korte cursus of workshop een goede aanvulling kan zijn op de bestaande lesstof. We ontwikkelen hierin op kleine schaal met regionaal voortgezet onderwijs.

Vitaal Talent Werkt!

Vitaal Talent Werkt!