Starten bij TALENTplaza

Ik heb via Huyswerk Communicatie, TALENTplaza leren kennen en eerst een goed kennismakingsgesprek gehad. Daarna ben ik gestart! De werkwijze was in het begin wel lastig, maar uiteindelijk viel het toch wel mee. Het begin was wat moeilijker omdat je een werkplek moest zoeken waar je heel graag zou willen werken. De gesprekken die iedere 2 weken werden gehouden hebben mij goed gedaan en ook het sporten heb ik echt als een meerwaarde ervaren. Het heeft mij meer zekerheid, positiviteit en energie gegeven! Sinds half februari heb ik werk gevonden bij een drukkerij. Onlangs een contract ondertekend voor een periode van 7 maanden! Het gaat hier hartstikke goed en ik zit lekker in mijn vel. Mijn toekomst is een stuk positiever geworden! Groetjes Willem Wij wensen Willem heel veel succes. Je bent een echte doorzetter Willem. Gaat goed komen met jou.

Je kunt je kwaliteiten ontwikkelen als je in vorm bent

Op de lange termijn is werken alleen maar leuk en succesvol als je met plezier kunt presteren. Als je goed in vorm bent en aangesproken wordt op de kwaliteiten die je kunt inzetten om goed werk te leveren. De sporters onder ons weten dat de mate waarin je vorm hebt van dag tot dag verandert. Het is ook niet altijd voorspelbaar wanneer je in vorm bent of wanneer je voor jouw doen onder de maat presteert. Wel weet elke sporter dat hij/zij allerlei dingen kan doen om zo dicht mogelijk bij die optimale vorm te komen. Vorm heb je nodig om je kwaliteiten optimaal te benutten. Als je uit vorm bent, komen je kwaliteiten nooit helemaal tot hun recht. Sterker nog, als de vorm er niet is, kun je die kwaliteiten niet ontwikkelen. Als je in vorm bent, gaat alles makkelijk en lijkt het vanzelfsprekend, dat je de prestaties levert die je wilt leveren of die van je verwacht worden. Je hebt er dan zin in en bent gemotiveerd. Je blaakt van zelfvertrouwen en hebt een goed gevoel. Alles valt op zijn plek en jouw kwaliteiten worden optimaal aangewend om de prestatie te leveren. Je presteert op de toppen van je kunnen en hebt er plezier in. Als de vorm er niet is, twijfel je of je het (nog) wel kunt. Is je zelfvertrouwen minder en heb je geen zin. Je prestaties zijn beduidend minder en je kwaliteiten komen niet tot hun recht. Vanzelfsprekendheden slaan om in twijfel en in het extreme geval kun je dingen niet meer, waar je normaal je hand niet voor omdraait.

Jouw talenten zijn in wezen de beste kwaliteit grondstoffen, die je kunt ontwikkelen tot een hoog niveau. Hierdoor kun je met gemak kennis opdoen, vaardigheden en competenties ontwikkelen die gewild zijn en die jou de mogelijkheid bieden om optimaal te presteren. Naarmate de voorwaarden gunstiger zijn en jij meer zelfvertrouwen hebt, zul je meer plezier beleven, meer energie hebben en krijgen, waardoor het presteren als vanzelf op een hoog niveau is. Mensen zitten zo in elkaar, dat ze talenten hebben op specifieke gebieden. Je bent nooit overal talentvol in. Bepaalde dingen gaan makkelijk en goed en voor andere zaken kun je doen wat je wilt, maar dat gaat nooit echt goed. In het eerste geval krijg je een kick en nog meer energie en zelfvertrouwen. In het tweede geval slaat de twijfel toe en kost het energie. Doen waar je goed in bent levert dus de beste kans op succes. Je bent er dan echter nog niet. De beste prestaties lever je als je in vorm bent, maar als je niet in vorm bent komen je talenten ook niet tot hun recht en kan de prestatie beneden de maat zijn, terwijl er toch echt meer in zit. In het onderstaande schema zie je dat uitgewerkt. Met talent alleen kom je er niet. Het is een belangrijke basisvoorwaarde om goed te presteren. Zonder talent kun je niet optimaal presteren. Je hebt echter vorm nodig om er bij jezelf uit te halen wat er in zit. Alleen als je vitaal bent, kun je in de vorm komen, die nodig is om optimale prestaties te leveren.

Ontwikkelen van talenten en loopbaan voordat de “nood aan de man is”

Ontwikkelen van talenten en loopbaan gaat met horten en stoten. Je bent er niet altijd bewust mee bezig. Vaak doe je het omdat er noodzaak is. Zelden zijn mensen er consequent mee bezig voordat de “nood aan de man is”. Vaak willen mensen er mee aan de slag als het (eigenlijk) al te laat is. Ieder mens is anders, elk mens heeft zijn eigen manier van ontwikkelen. Echter te laat is te laat. Hieronder worden 4 stadia omschreven waarin de nood steeds hoger wordt en hoe je in het betreffende stadium het beste tot resultaat komt.

Als je zo weinig mogelijk aan het toeval wilt overlaten, kun je jezelf in deze periode bezinnen op de toekomst. Als je het belangrijk vindt om je talent- en loopbaanontwikkeling te plannen, is dit een goed moment om op een rijtje te zetten hoe dat er uit moet gaan zien. Als je dat in dit stadium doet, dan kijk je met name vooruit. Je brengt jouw vooruitzichten in kaart. Vooruitzichten formuleer je in de zin van:”Ik verwacht, dat ………………”. Vooruitzichten en verwachtingen gaan verder dan wensen en ideeën. Vooruitzichten worden concreet geformuleerd en zijn in principe haalbaar. De tijd waarin ze gerealiseerd worden speelt een minder belangrijke rol. Het hoeft niet morgen, niet volgende week, niet volgende maand, maar je werkt gestaag aan je ontwikkeling.

`

Managen van talent vereist leiderschap

Jarenlang was competentiemanagement het toverwoord voor bedrijven, instellingen en scholen. Men ging ervan uit dat competenties meetbaar zijn en dat men m.b.v. allerlei meer of minder geavanceerde (meestal digitale) systemen in kaart kon brengen over welke competenties mensen beschikken. Daar werd een of ander personeelsinformatie-systeem aangehangen en er werden al dan niet tijdig en meer of minder professioneel functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Dan moest het toch goed komen… Deels, maar lang niet helemaal! Een cultuur van ontwikkeling en stimulerend leiderschap zijn zeker zo belangrijk zo niet belangrijker.

Elke organisatie is gebaat bij gemotiveerde goed presterende medewerkers. Toch wordt er in veel organisaties relatief weinig aandacht besteed aan de mensen die uiteindelijk de boterham voor het bedrijf moeten verdienen. Op zich is dat niet verwonderlijk. Over het algemeen excelleert een organisatie namelijk in het realiseren van haar corebusiness, de ontwikkeling daarvan, de verkoop daarvan, het primaire proces en de logistieke organisatie. En, het moet gezegd, dat is ook van levensbelang. Anders is er geen bestaansrecht voor het bedrijf. Toch verdient, in mijn ogen, ook goed leiderschap minstens zoveel aandacht. Alleen daardoor kan het personeel haar talenten optimaal ontwikkelen en voor het bedrijf benutten. In een moderne organisatie kan de verantwoordelijkheid en het afbreukrisico niet meer bij een paar mensen liggen, die de rest van de organisatie bevelen en geen/weinig ruimte geven voor eigen initiatief. Daarvoor zijn organisaties te complex. Medewerkers zijn goed van de tongriem gesneden en hebben vaak een beter inzicht in de processen op de vloer die nodig zijn om de productie of dienstverlening in goede banen te leiden. Daarnaast willen ze zich ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die zij doen. Als dat tenminste aansluit bij hun kwaliteiten en talenten. Mensen hebben over het algemeen namelijk weinig zin om verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat ze niet (goed) kunnen. Een belangrijke bijkomende factor is dat het afbreukrisico voor de gemiddelde medewerker enorm toeneemt.

Leiderschap kenmerkt zich door een persoonlijke en mensgerichte benadering. Medewerkers zijn geen dingen maar mensen. Mensen waarvan verwacht wordt dat ze veel verantwoordelijkheid nemen. Als die verantwoordelijkheid niet genomen wordt, is het afbreukrisico voor het bedrijf groot. Dit in goede banen leiden, vraagt veel meer van een manager dan het in kaart brengen van competenties, het meten van resultaten en het vastleggen van prestaties in functionerings- en/of beoordelingsverslagen. Een goed leider heeft oog voor de talenten van zijn medewerkers, stimuleert medewerkers die talenten te gebruiken, faciliteert de ontwikkeling van medewerkers, geeft ze vertrouwen, weet ze authentiek te waarderen voor hun inzet en prestaties en begeleidt ze bij het benutten van hun talenten. Alleen dan heb je de garantie dat medewerkers met plezier en gemotiveerd bijdragen aan het succes van de organisatie.

Over ons

FiTNEZZplaza wil voor haar leden het meest gewaardeerde fitnesscentrum in de regio zijn, waarbij kwaliteit, persoonlijke aandacht en entertainment centraal staan.