Nieuwe werkplek

Een nieuwe werkplek kan in de regel resulteren in drie oplossingen:
1. Dezelfde functie, met een aangepast takenpakket
2. Een andere of dezelfde functie, op een andere afdeling (inplacement)
3. Een andere of dezelfde functie bij een andere werkgever (outplacementDezelfde functie, met een aangepast takenpakket

Het blijkt dat een werkmoe situatie voortkomt uit minder geschikte taken en verantwoordelijkheden die dermate de overhand krijgen, dat deze de gehele werkgezondheid negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de manager, die de verantwoordelijkheid niet meer kan dragen van zijn leidinggevende rol of de orderpikker die meer administratieve handelingen moet verrichten, terwijl deze niet met computers om kan gaan.

Door de taken en verantwoordelijkheden aan te passen aan het talentprofiel van de deelnemer, is het goed mogelijk dat daarmee de deelnemer forse stappen vooruit zet in de richting van werkgeluk en plezier.Een andere of dezelfde functie, op een andere afdeling (inplacement)

In de meeste gevallen is er meer aan de hand dan enkel het aanpassen van taken en/of verantwoordelijkheden. Het werken op een andere afdeling binnen het bedrijf ligt dan voor de hand. Indien mogelijk. Denk weer aan de manager die zal, bij het wegnemen van de verantwoordelijkheid, teruggeplaatst worden als medewerker. In de praktijk komt het vaak voor dat een terugplaatsing gezien wordt als falen, wat de kans alsnog een burn-out te krijgen niet kleiner maakt. De deelnemer volledig uit zijn of haar huidige werkomgeving halen, is dan de beste oplossing. Een nieuwe start zonder verleden.Een andere of dezelfde functie, bij een andere werkgever (outplacement)

Wanneer verandering van taken op de huidige werkplek niet mogelijk is of wanneer er geen andere functie beschikbaar is bij de huidige werkgever (opdrachtgever), gaan we een geschikte werkplek zoeken bij een andere werkgever. TP begeleidt de deelnemer naar een (nieuwe) baan. Solliciteren doet een werknemer zelfstandig en/of in samenspraak en samenwerking met de talentcoach van TP. Die begeleidt de deelnemer tijdens de proeftijd en coördineert een eventuele terugkomgarantie. Voor het zoeken van de geschikte werkplek gebruikt TP branchespecialisten. Talentmatchers die een bepaalde branche heel goed kennen, zoals openstaande vacatures, organisatiestructuur en de bedrijfscultuur. Een goede talentmatcher kan op basis van het deelnemersprofiel de meest geschikte werkplek vinden voor de deelnemer.

Vitaal Talent Werkt!