Waar staan we voor?

Kwaliteit van leven is ontzettend belangrijk. Draagt bij aan een goed en gelukkig leven en daarmee aan betere prestaties op alle levensgebieden. Vitaal worden, zijn en blijven, Affiniteit hebben met wat je doet en met de omgeving waarin je dat doet en je talenten benutten en ontwikkelen zijn het meest krachtige fundament hieronder.

Iedereen verdient een duurzame kwaliteit van leven, waarin de dingen die je doet passen bij je persoonlijke drijfveren, talenten en behoeften. Dan kunnen mensen met plezier effectief presteren en tijdens hun arbeidsfitte leeftijd genoeg geld verdienen om in hun persoonlijke levensonderhoud te voorzien en te sparen voor de jaren erna.

Wij willen hierin de grootste en kwalitatief beste partij zijn in de Nederlandse markt.

Wij zijn succesvol wanneer we een werkplek invullen met een fitte werknemer die vitaal is en zijn werk doet op basis van affiniteit en persoonlijk talent.

Wij hebben succes wanneer deze werknemer:
• met plezier bijdraagt aan het succes van de werkgever;
• voor de werkgever duurzaam inzetbaar blijft;
• voor de werkgever geld oplevert;
• door minder ziekteverzuim minder kost.

Wij streven naar een langdurige relatie, waarbij TP een partner is binnen het algemene vitaliteitbeleid en talentmanagement van een onderneming of instelling.

Vitaal Talent Werkt!