De VAT-methode

VAT-methode:
Wij hebben een unieke methode ontwikkeld, waarbij lichamelijke vitaliteit, affiniteit op de werkvloer en talentinzicht holistisch met elkaar verbonden zijn. Het ene onderdeel kan niet zonder het andere. Het toepassen van de vat-methode leidt tot fitte, meer betrokken werknemers. Zij werken in hun talent, met meer plezier en presteren beter.


V van Vitaliteit.

Hoe vitaler je bent, des te beter je presteert. Essentieel hierin is de combinatie inspanning en ontspanning. Die zorgt voor het werkelijke gevoel van vitaal zijn. Het geluksgevoel. Inspanning door het realiseren van een frequente en intensieve, verhoogde hartslag. Stimulering van neurotransmitters zoals endorfine en dopamine in het brein zorgt voor het geluksgevoel, beïnvloeding van het beloningssysteem in de hersenen.

Het blije gevoel geeft een fitte, energievolle uitstraling, een verbeterd reactie- en denkvermogen en beïnvloedt daarmee de omgeving positief (betere 360 graden feedback beoordeling). Het leidt tot regelmatig willen blijven werken aan een gezond lichaam en vitale geest. Hierin moet je de deelnemer begeleiden om deze levensstijl te combineren met zijn (nieuwe) werk.

Als sportinterventie hanteren we verantwoorde, meetbare en coachbare sportactiviteiten. Fitness is in het bijzonder geschikt hiervoor. Fitness is mogelijk in combinatie met verenigingssport op basis van ‘fitness 2.0’, waarbij TP de coördinerende rol heeft.

In samenspraak met de deelnemer zet de personal coach een programma uit, dat leidt tot frequente, optimale matig intensief trainingen, waarbij de coach er streng op toeziet dat er geen blessures optreden. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, hebben we eigen fysiotherapeuten die blessures kunnen behandelen.

Naast de personal coach zijn er specialisten op andere gebieden die vitaliteit beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan:
• fysio- en ergotherapie;
• voedingsondersteuning;
• mentale ondersteuning;
• medische ondersteuning;
• personal training.
A van Affiniteit met de nieuwe werkplek.

Het is belangrijk dat de kernkwaliteiten (Daniel Ofman) van de werknemer goed passen bij die van de werkgever. Het functioneren in andermans allergie of onvoldoende bereid zijn je te ontwikkelen op aanwezige persoonlijke valkuilen kan een struikelblok zijn, ondanks een goede voorbereiding, testen, werkfit maken en coachen. Of de werknemer past niet bij het soort klanten van de werkgever of er is een collega die niet bij de nieuwe werknemer past.

Daarom is er een proefperiode nodig om in de praktijk te toetsen of er een match is. Er is dan gelegenheid om in de praktijk kennis te maken en eventueel scherpe randjes weg te nemen. Een periode vergelijkbaar met een inwerkperiode, met dit verschil dat de nieuwe werknemer binnen acht tot tien weken een terugkeergarantie heeft naar de oude werkgever of uitkeringsinstantie.

Wij werken voor het zoeken en plaatsen van deelnemers bij nieuwe werkgevers samen met regionale intercedenten. Zij bemiddelen tussen deelnemers en bedrijven met werkplekken. Zij kennen de nieuwe werkgever goed. De meeste intercedenten zijn specialist in een bepaalde branche en weten heel goed waar iemand met een betreffend talentprofiel het beste aan de slag kan gaan.

Wij selecteren, controleren en coachen de regionale intercedenten zorgvuldig.

Wij van TP leveren talenten en geen doorsnee medewerkers die maatschappelijk geaccepteerd aan de slag moeten.

TP behoudt, gedurende de proefperiode, de regie over de deelnemer. Dat wil zeggen dat wij de regie hebben over:
• de evaluatie tussen deelnemer, opdrachtgever, nieuwe werkgever;
• de begeleiding van de deelnemer gedurende de proefperiode;
• de overdracht of terugkeer van de deelnemer.


Terugkeergarantie
TP werkt met een terugkeergarantie bij de opdrachtgever. Maakt de werknemer of nieuwe werkgever gebruik van de terugkeergarantie, dan start het zoektraject naar een baan voor de deelnemer opnieuw. Na gemiddeld acht tot tien weken proeftijd neemt de nieuwe werkgever de deelnemer aan, mits die geen gebruik maakt van de terugkeergarantie. Hiermee is de opdracht naar tevredenheid uitgevoerd.T van Talent

TP weet dat een medewerker het beste presteert als die werk doet dat past bij zijn talenten. Deze prestatie levert hij met relatief minder energie en met meer plezier. We noemen het met plezier effectief presteren (pep). Hiermee krijgt de werknemer de mogelijkheid zich meer te ontwikkelen en sneller te groeien.

Wat wij doen, is het zoeken en inzichtelijk maken van de talenten bij een werknemer, het coachen naar bewustwording en trainen hoe hij de talenten kan toepassen. Hiervoor heeft TP specifieke testen en coachingmethoden ontwikkeld, waarin talent, affiniteit en vitaliteit gecombineerd meetbaar zijn.

Wij zorgen voor een leesbare rapportage van de talentanalyse van de (potentiële) werknemer.

Wij begeleiden de werknemer tijdens het gehele proces van bewustwording tot realisatie. Van vastgeroeste werknemers naar talentvolle zeer waardevolle werknemers. Van doorsnee medewerkers naar unieke talentvolle medewerkers.

Vitaal Talent Werkt!