Hoe kunnen wij u helpen?

De 7 werkdomeinen van TALENTplaza:
1. Wij ondersteunen werknemers om persoonlijk en maatschappelijk duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.
2. Wij ondersteunen werknemers die vastgeroest zijn in hun werk, maken hen weer mobiel en helpen hen om passend werk te krijgen en inzetbaar te zijn op de steeds meer flexibiliserende arbeidsmarkt.
3. Wij verbinden werkgevers en werknemers, waarbij talenten, energie en affiniteit van de werknemer passen bij de door de werkgever gewenste competenties.
4. Wij begeleiden herplaatsing van de werknemer (out- en inplacement) en ondersteunen de werkzoekende bij het vinden van een passende functie. Wij richten ons op werkzoekenden met of zonder werk, echter in het bijzonder op werkzoekenden die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt zijn geraakt.
5. Wij maken het voor mensen aan de zijlijn makkelijker om in een ontstane vacature in te stromen, wanneer een vaste medewerker elders gaat werken. Wij zorgen er voor dat de juiste werknemer op de juiste werkplek terechtkomt, ongeacht afkomst en rugzak.
6. Wij ondersteunen de werkgever bij het vinden van duurzaam inzetbare medewerkers die met minder energie, beter presteren en minder ziek zijn. Dus meer opleveren met minder kosten.
7. Wij maken van doorsnee medewerkers unieke fitte werknemers, die in hun talent beter presteren dan anderen.

TALENTplaza is succesvol wanneer een fitte, vitale werknemer op basis van zijn affiniteit en persoonlijk talent een werkplek invult

TP heeft succes als deze werknemer:
• met plezier bijdraagt aan het succes van de werkgever;
• voor de werkgever duurzaam inzetbaar blijft;
• voor de werkgever geld oplevert;
• door minder ziekteverzuim minder kost.

TP streeft naar een langdurige relatie, waarbij TP een partner is binnen het algemene vitaliteitbeleid en talentmanagement van een onderneming of instelling.

Vitaal Talent Werkt!