Vitaliteits- en Talentcoaches

Bij TALENTplaza krijgt iedere kandidaat een Vitaliteitscoach en een Talentcoach. Deze coaches wordt uw aanspreekpunt binnen het programma en zullen de kandidaat door het gehele proces heen loodsen. Beide coaches hebben regelmatig overleg om de twee stromingen, talentonderzoek en vitaliteitstrainingen, goed op elkaar te kunnen af te stemmen.

Vitaal Talent Werkt!