Affiniteit met leerwerkplekken

TALENTplaza helpt werkzoekenden op basis van hun talenten en mogelijkheden een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Om dit proces nog beter te laten verlopen, werken wij aan en benaderen wij op een holistisch wijze, de vitaliteit en het talent van de werkzoekenden. Hoe fitter men is en hoe bewuster ze zijn van hun talent, des te groter zijn hun kansen op een duurzame baan. Ofwel hoe vitaler je bent, hoe beter je presteert. Dat is waarde toevoegend voor jou als werknemer en is waarde toevoegend voor de werkgever. Een Win-Win!

TALENTplaza onderscheidt zich doordat ze talentgedreven en vitaliteitversterkend werkt. Ondernemers zijn steeds meer op zoek naar talenten die actief bijdragen aan het realiseren van hun doelstellingen. Ze willen succesvol zijn en hebben daarvoor vitale talenten nodig. Ze willen zo zeker mogelijk zijn van de kwaliteit en vitaliteit van hun medewerkers. Ze willen niet achteraf geconfronteerd worden met verkeerde keuzes die leiden tot veelvuldig ziekteverzuim, afbreukrisico enz. Die talenten willen ze graag zolang mogelijk aan zich binden. TALENTplaza gelooft daarom dat talenten zich moeten kunnen bewijzen in echte werksituaties die een appèl doen op het tonen en ontwikkelen van hun talent en vitaliteit. Door deze manier van talent- en ervaringsgericht werken, zal de betrokkenheid bij het werk dat geleverd wordt, ook hoger zijn. Hoe hoger de betrokkenheid van een werknemer, hoe lager in de meeste gevallen het kort ziekteverzuim is. Een Win-Win!

Het Proces:
Nadat de deelnemer talentbewust is gemaakt en inmiddels in vitale ritme is gekomen, wordt de deelnemer gevraagd eens op zoek te gaan naar een ideale werkgever. Een MKB bedrijf, instelling of organisatie, waar de deelnemer graag zou willen werken. Het CallCenter gaat deze gekozen bedrijven bellen en zorgt voor een afspraak met de HRM verantwoordelijke. Vaak HRM-manager, directeur of ondernemer. De talentcoach bespreek op locatie van de potentiele opdrachtgever de mogelijkheden t.a.v. de leerwerkplek met de werkgever. Een leerwerkplek ie een volledige baan van minimaal 24 uur/week, waarbij het uurtarief lager ligt dan de reguliere loon van een medewerker. Hiermee wordt de (financiële) drempel verlaagd voor de werkgever, om kennis te maken met het talent, zijn/haar energie en motivatie. Niet onbelangrijk is in deze periode, het onderzoek naar de 'fit' of 'klik' tussen werkgever en werknemer. Hoe groter de 'fít' is, hoe groter de kans om duurzaam uitstromen. We noemen deze periode het onderzoek naar affiniteit met de werkgever. Gedurende deze periode van ongeveer 10 weken, behoudt de deelnemer zijn (oud)loon of uitkering. Als tegenprestatie voor het lage tarief, vragen wij commitment van de werkgever. Na 8 weken wordt bij de werkgever een baangarantie gevraagd, indien hij/zij door wil gaan met de deelnemer. De baangarantie kan worden ingevuld door een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar kan ook door middel van bijvoorbeeld een uitzendcontract. Bij deze laatste twee ontzorgen wij wel, maar faciliteren we niet. Wij dragen het dan over aan bijvoorbeeld een uitzendspecialist.

Vitaal Talent Werkt!